Pirmojo skrydžio per Atlantą jubiliejui – JAV aviacijos mediko sukurtas pašto ženklas

Susisiekimo ministerijos pranešimas:
Lietuvos pašto skelbtą pašto ženklo, skirto legendinių lakūnų – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno – skrydžio per Atlantą 80 metų jubiliejui, konkursą laimėjo JAV gyvenantis pulkininko leitenanto laipsnį turintis karo aviacijos gydytojas Arūnas Banionis. Konkurse galėjo dalyvauti ir profesionalūs dailininkai, ir mėgėjai.

„Laimėjęs šį konkursą maloniai nustebau, nes pagal profesiją nesu menininkas. Šiuo metu dirbu šeimos gydytoju netoli Sietlo miesto ir esu JAV karinių oro pajėgų atsargos aviacijos gydytojas, – sako konkurso laimėtojas A. Banionis. – Pirmojo skrydžio per Atlantą tema domiuosi nuo pat mažens. Daug metų susirašinėju su viso pasaulio lietuviais, kurie domisi filatelija. Jie mane ir paskatino dalyvauti konkurse.“

A. Banionis prisimena iš pradžių rinkęs pasaulio pašto ženklus, vėliau – tik lietuviškus. Su savo tėvu dažnai vykdavo į filatelijos parodas, lankydavosi lietuvių filatelistų klube, svečiuodavosi pas žinomą filatelistą Kazį Karužą. Dar vienas filatelistas Grigorius Radvenis jam dovanojo pašto ženklų kolekcijai ir pasakojo buvęs karo aviacijos karininku Lietuvoje, netgi skraidęs su garsiuoju aviakonstruktoriumi Antanu Gustaičiu.

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 60 metų jubiliejaus proga A. Banioniui tėvas nupirko Edmundo Jasiūno parengtą albumą apie didvyrius lakūnus ir tragiškai pasibaigusį jų žygdarbį. Konkurso pirmosios vietos laimėtojas asmeniniame albume turi S. Dariaus ir S. Girėno nuotrauką, kurią ir naudojo pašto ženklui sukurti.

Pašto ženklo konkurso nugalėtojus rinko speciali komisija, kurią sudarė Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos pašto atstovai, dailininkai, istorikai, kiti specialistai.

Antrąją vietą komisija skyrė Dorotai Gasiūnaitei, trečioji atiteko Liudui Parulskiui. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis: pirmos vietos laimėtojui atiteks 1000 litų, antrosios – 750, trečiosios – 450 litų.

Source: www.vno.lt