Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė balandžio mėnesį

Inspekcijos pareigūnai, 2013 m. balandžio mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija didžiausių leidžiamų, patikrino 726 transporto priemones.

Pareigūnai nustatė, kad 52 Lietuvoje ir 9 užsienio šalyse registruotų transporto priemonių vairuotojai padarė pažeidimų, iš kurių:

1. 8 transporto priemonės viršijo didžiausią leidžiamą bendrąją masę;

2. 24 transporto priemonės viršijo didžiausią leidžiamą ašies ir (ar) ašių apkrovą;

3. 7 transporto priemonės viršijo didžiausius leidžiamus matmenis;

4. 22 transporto priemonės viršijo ir didžiausią leidžiamą bendrąją masę, ir didžiausią leidžiamą ašies ir (ar) ašių apkrovą.

Per šį laikotarpį:

1. didžiausia faktinė bendroji masė nustatyta patikrinus:

1.1. UAB „Girventa“ priklausančią transporto priemonę „Scania“, valst. Nr. EOA 638, kurios faktinė bendroji masė siekė 60,55 t (didžiausioji leidžiama bendroji masė – 40,00 t), taip pat ši transporto priemonė viršijo didžiausias leidžiamas ašių apkrovas;

1.2. Estijoje registruotą transporto priemonę „Volvo“, valst. Nr. 507TJX, kurios faktinė bendroji masė siekė 49,20 t (didžiausia leidžiama bendroji masė – 40,00 t);

2. didžiausia faktinė ašies ir (ar) ašių apkrova nustatyta patikrinus:

2.1. UAB „Vaidas ir kompanija“ priklausančią transporto priemonę „Scania“, valst. Nr. FAU 164, kurios faktinė bendroji sudvejintų ašių apkrova siekė 25,95 t (didžiausia leidžiama bendroji sudvejintų ašių apkrova – 18,00 t), taip pat ši transporto priemonė viršijo didžiausią leidžiamą bendrąją masę;

2.2. Lenkijoje registruotą transporto priemonę „Scania“, valst. Nr. BSER060, kurios puspriekabės faktinė bendroji ašių apkrova siekė 28,50 t (didžiausia leidžiama bendroji ašių apkrova – 24,00 t), taip pat ši transporto priemonė viršijo didžiausią leidžiamą bendrąją masę.

Už nustatytus pažeidimus vairuotojams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir iš 35 transporto priemonių vairuotojų, važiavusių be leidimo viršijant didžiausią leidžiamą bendrąją masę ir (ar) ašių apkrovą, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paimti transporto priemonių registracijos liudijimai.