Vežėjo atsakomybė

1. Gabenant oro transportu, vežėjo atsakomybė apribota 16,67 SDR* (apie 21 USD) už kiekvieną bruto kilogramą. Tai numato 1929 m. Varšuvos konvencija. Kitaip tai vadinama oro važtaraščio draudimu (taisyklių santrauka pateikta kitoje oro važtaraščio pusėje).


2. Gabenant žemės transportu, vežėjo atsakomybę apibrėžia 1956 m. Ženevoje pasirašyta „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)". Vežėjo atsakomybė apribota 8,33 SDR* ( apie 10 USD) už bruto kilogramą. Tai žinoma kaip CMR draudimas (taisyklių santrauka pateikta kitoje CMR važtaraščio pusėje).


3. Gabenant jūrų transportu, vežėjo atsakomybę numato 1968 m. Hagos - Visbio taisyklės. Ji apribota 2 SDR* (apie 2,4 USD) už bruto kg, arba 666,67 SDR (apie 800 USD) už konteinerį. Tai vadinama Bill of Lading draudimu (šių taisyklių santrauka pateikta kitoje Bill of Lading pusėje).


*SDR - sutartinis atsiskaitymo vienetas (Special Drawing Rights). Jis sukuriamas „sumaišant" penkias valiutas tam tikromis proporcijomis. SDR kursą skelbia "Verslo žinių" dienraštis.