Konosamentas

Konosamentas (Bill of Lading), B/L - dokumentas, įrodantis sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš vežėjo konosamente nurodytą krovinį ir juo disponuoti. Šis dokumentas patvirtina faktą, kad krovinys yra pakrautas į jame nurodyto laivo denį ir yra gabenamas iki jame nurodyto uosto arba paskirties vietos.

Išduodami 3 originalūs konosamentai su užrašu „Originals", kuriuos gavėjas paskirties uoste privalo  pateikti vežėjo (ekspedicinės kompanijos) agentui prieš atsiimdamas prekes. Nepateikus visų trijų, prekės gali būti neišduotos. Gali būti išrašomas „Express release" konosamentas, kuris reiškia, kad originalūs konosamentai nėra pateikiami krovinio siuntėjui ir jis gali atsiimti prekes nepateikdamas jokių konosamentų.