nuo 2013 m. kovo 1 d. keičiasi importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) tvarka (papildyta 03-13)

papildyta 03-13
Informuojame, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1205 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ ir 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 127-6012) (toliau – Vyriausybės nutarimas), keičiantis importo PVM įskaitymo sąlygas.
Nuo 2013 m. kovo 1 dienos Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturės mokėti į muitinės surenkamąją sąskaitą ir už jį nebus reikalaujama pateikti garantijos, nes šis apskaičiuotas importo PVM bus įskaitomas (sumokamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).
Šių pakeitimų nauda verslui: neužšaldomos apyvartinės lėšos, skirtos importo PVM sumokėti į muitinės sąskaitą, sumažėja administracinė našta (nereikia teikti prašymų arba pažymų dėl importo PVM įskaitymo arba sugrąžinimo), sutaupomos lėšos, susijusios su garantijų už importo PVM įsigijimu.
Vyriausybės nutarime nustatytos šios importo PVM įskaitymo sąlygos:
•         prekėms turi būti įforminta išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra;
•          prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu (prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu) prekių gavėjas turi būti registruotas Lietuvos Respublikos PVM mokėtoju;
•          importuotojas negali būti atstovaujamas netiesiogiai.
Plačiau skaitykite muitinės puslapyje.