Muitinės pozicija dėl “Linavos” administruojamų “TIR” knygelių

993 m. Lietuvos Respublikai prisijungus prie Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių transportavimo su TIR knygele (Ženeva, 1975 m. (toliau – TIR Konvencija), Muitinės departamentas su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pasirašė garantinį raštą, kuriuo asociacija Lietuvos muitinei įsipareigojo teikti garantijas už prekes, gabenamas su TIR knygelėmis Lietuvos muitų teritorijoje.
Įvykus TIR Konvencijos II peržiūros etapui, TIR konvencija buvo papildyta priedais, kuriuose buvo nustatyta:
1. TIR Vykdomosios tarybos, kaip TIR kontrolės instituto, funkcijos (TIR Konvencijos 8 priedas);
2. minimalūs reikalavimai garantuojančioms organizacijoms (TIR Konvencijos 9 priedo I dalis);
3. minimalūs reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimus (TIR Konvencijos 9 priedo II dalis).
Lietuvai tapus ES valstybe nare – pagal TIR Vykdomosios tarybos reikalavimus, Muitinės departamentas 2004 m. balandžio 29 d. su asociacija „Linava“ pasirašė susitarimą, kuriuo asociacija įsipareigojo garantuoti už asmenis, kurie vykdo TIR procedūras.
Siekdama įsitikinti, ar asociacija „Linava“ atitinka reikalavimus, numatytus 9 priedo I dalyje, Lietuvos muitinė atlieka tikslinius patikrinimus. Nuo 2004 m. buvo atlikti 3 patikrinimai, kurių metu nenustatyta, kad asociacija „Linava“ neatitiktų TIR konvencijoje nurodytų reikalavimų. Lietuvos muitinės atliktų tikrinimų ataskaitos yra pateiktos asociacijai „Linava“. Manytume, kad su jomis gali susipažinti visi asociacijos nariai.
Pažymėtina, kad TIR knygelių platinimą organizuoja ir kontroliuoja Tarptautinė kelių sąjunga (IRU), kuriai šią teisę suteikė TIR Konvencijos Administracinis komitetas. TIR Konvencijos susitariančiose šalyse TIR knygeles IRU platina per nacionalines vežėjų asociacijas, kurios yra šios tarptautinės sąjungos narės. Atsižvelgiant į tai, kad TIR knygelių platinimo teisę suteikia TIR Konvencijos Administracinis komitetas, TIR Konvencijoje numatyta, kad TIR Vykdomoji taryba, kaip patariamasis institutas, kontroliuoja TIR knygelių platinimo kainas. Šalių muitinės administracijos neturi jokių TIR knygelių kainų reguliavimo svertų.