Rekonstruos kelią į Medininkus

2013 m. sausio mėn. įvyko atviras darbų „Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius–Minskas) plėtra“ pirkimo konkursas. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisija nustatė, kad atvirą konkursą laimėjo ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“, pasiūlymas.

2013 m. kovo 27 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB „Eurovia Lietuva“ (ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“, atsakingas partneris) pasirašė rangos sutartį, kurios priimta suma (be PVM) yra 36,0 mln. Lt, PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 7,6 mln. Lt. Apie 80% sutarties vertės numatoma finansuoti ES sanglaudos fondo lėšomis.

Pagal minėtą sutartį Vilniaus–Minsko kelio ruože nuo 21,86 iki 32,91 km bus rekonstruota kelio danga, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės bei rekonstruoti inžineriniai tinklai. Planuojama darbų pabaiga – 2014 m. kovo mėn.